شرکت پرشین ایتال کیش (OKEEA)

10 / 10
از 6 کاربر

عنوان پروژه: مشاوره، طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی (EPC) به روش Coiled Pipe Flocculator + DAF و لجن فعال به روش EAAS

سال عقد قرارداد و انجام پروژه : 1398   

دبی فاضلاب: 20 مترمکعب بر روز

آدرس: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :