بیمارستان مجتمع امام خمینی تهران

10 / 10
از 2 کاربر

عنوان پروژه: مشاوره، طراحی و اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب شامل کارهای عمرانی و اصلاح پاروئک حوض کلاریفایر، کارگذاری تجهیزات لازم، اصلاح حوض هوادهی و ساخت بفل در ایستگاه پمپاژ

سال عقد قرارداد و انجام پروژه : 1394   

دبی فاضلاب: 1300 مترمکعب بر روز

آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای اتوبان چمران

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :