لبنیات صمیم

10 / 10
از 1 کاربر

عنوان پروژه: مشاوره، طراحی، ساخت (عملیات عمرانی)، نصب تجهیزات و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی و SBR دو مرحله ای تمام اتوماتیک

سال عقد قرارداد و انجام پروژه : 1392

دبی فاضلاب: 70 مترمکعب بر روز

آدرس: شهرک صنعتی شماره 2 قوچان

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :