فاضلاب صنعتی

10 / 10
از 12 کاربر

منشأ توليد فاضلاب صنعتي، آب مصرفي در صنايع و کارخانجات براي مصارف از قبيل شستشو، عمل آوري، رنگرزي، خنک کننده و بخشي نيز مربوط به مصارف بهداشتي پرسنل شاغل به کار در کارخانجات است.

مقدار و ماهيت اين نوع فاضلاب ها نسبت به فاضلاب خانگي بسيار متفاوت است بطوري که هر کارخانه فاضلاب مختص به خود را توليد مي نمايد. تخليه فاضلاب هاي صنعتي به فاضلابروهاي شهري بايد با نظارت ويژه و تحت شرايط کنترل شده انجام گيرد، زيرا بعضي فاضلاب هاي صنعتي محتوي ترکيبات سمّي و خطر آفرين هستند.جداول زیر فاضلاب تولیدی در صنایع مختلف را نشان می دهد:

میزان پساب تولیدی در روز

فاضلاب تولیدی به ازای

صنعت

 

20تا 250 مترمکعب

هر تن خمیر کاغذ

 

کاغذسازی

 

 100 لیتر

 هر راس گاو شیری با سطح بهداشت بالا

دامپروری

 

 60 لیتر

 هر راس گاو شیری باسطح بهداشت متوسط

 

 10-15 لیتر

 هر راس مرغ

 

300 الی 900 لیتر

به ازای هر راس گاو

کشتارگاه

 

0.3 تا 0.4 مترمکعب

هر 2 گوسفند(کشتارگاه های خارج از کشور)

 
 

300 الی 900 لیتر

کشتارگاه به ازای 2 بره

 

17.9 تا 24.1 مترمکعب

هر تن چغندر قند و نیشکر

قند و شکر

 

20 مترمکعب

هر تن روغن نباتی

روغن کشی

 

0.55-2 لیتر

هر کیلوگرم زیتون(صنعت روغن کشی)

 

 100 مترمکعب

هر تن لاستیک

لاستیک سازی

 

0.84 مترمکعب(به صورت بخار و پساب)

هر تن فولاد

تولید فولاد

 

 

 

 

6 الی 26 مترمکعب

هر تن شیرینی

شیرینی سازی

 

 300 تا 350مترمکعب

 هر تن الیاف گیاهی

نساجی

 

 400 تا 800مترمکعب

 هر تن الیاف حیوانی

 

 100 تا 250مترمکعب

هر تن الیاف مصنوعی

 

 

 4 الی 6 مترمکعب

هر تن کنسرو میوه

کنسروسازی

 

 40 الی 60 مترمکعب

هر تن پوست دباغی

چرمسازی

 

5 الی 20 متر مکعب

هر مترمکعب نوشابه

نوشیدنی

 

 4 الی 10 مترمکعب

 هر تن شیر خام

لبنیات

 

4 تا 8 لیتر

هر لیتر شیر فرآوری شده

 

 

 

جمعیت معادل و پساب تولیدی برای صنایع گوناگون

 

جمعیت معادل بر حسب نفر(از نظر آلودگی فاضلاب)

 

میزان پساب تولیدی به ازای جمعیت و تناژ تولیدی صنعت(لیتر در شبانه روز)

 

جمعیت معادل بر حسب نفر(از نظر حجم فاضلاب تولید شده)

 

واحد تولید یا مصرف

 

نوع صنعت

 

20 تا 250

 

4050 _ 10050

 

27 تا 67

 

1000  لیتر شیر

 

شیر سازی

 

450 تا 700

 

10050 _ 19950

 

67 تا 133

 

 

یک تن چغندر قند

 

قند و شکر

 

180 تا 500

 

4050 _ 5850

 

27 تا 39

 

یک تن کنسرو

 

کنسرو میوه

 

500

 

19950

 

133

 

یک تن روغن

 

روغن نباتی

 

300 تا 2000

 

4950 _ 19950

 

33 تا 133

 

1000 لیتر آبجو

 

آبجو سازی

 

40 تا 150

 

6000 _ 25950

 

40 تا 173

 

یک تن شیرینی

 

شیرینی سازی

 

70 تا 200

 

300 _ 405

 

2 تا 2.7

 

یک گاو= دو بره

 

کشتارگاه

 

5 تا 16

 

75

 

0.5

 

یک گاو

 

دامداری

 

5

 

19.5

 

0.13

 

یک گوسفند

 

1000 تا 4000

 

40050 _ 60000

 

267 تا 400

دباغی(به ازای یک تن پوست)

 

چرم سازی

0.3

4.5

0.03

کفاشی(یک تن کفش)

2000 تا 3500

19950 _ 49950

133 تا 333

رنگرزی(یک تن پارچه)

 

صنایع نساجی

700 تا 2300

 

49950 _ 100050

333 تا 667

 

رختشویی(یک تن پارچه)

-

49950

333

داروسازی(یک تن دارو)

 

صنایع شیمیایی

 

1000

 

25050

 

167

صابون سازی(یک تن صابون)

                              

 

-

10050

 

667

لاستیک سازی(یک تن لاستیک)

 
 
 
 

شاخص هاي كمي فاضلاب صنعتي توليدي در صنايع مختلف غرب تهران

سرانه فاضلاب تولیدی به ازای هر کارگر (L/day)

 

کل حجم فاضلاب تولیدی (m3/d)

تعداد کل پرسنل

نوع گروه صنعتی

610

2091

3417

غذایی و دارویی

490

708

1435

نساجی

730

84

114

چوب و سلولز

620

146

235

کاغذسازی

550

780

1395

پلاستیک و شیمیایی

160

85

525

کانی غیر فلزی

490

940

1911

کانی فلزی

450

2956

6440

ماشین سازی و تجهیزات

500

290

576

آرایشی و بهداشتی

240

1342

5503

الکترونیک

437

9422

21551

کل

 
 

محاسبه پساب تولیدی کاغذ سازی، محاسبه فاضلاب تولیدی کاغذ سازی، محاسبه پساب تولیدی دامپروری، محاسبه فاضلاب تولیدی دامپروری، محاسبه پساب تولیدی کشتارگاه، محاسبه فاضلاب تولیدی کشتارگاه، محاسبه پساب تولیدی قند و شکر، محاسبه فاضلاب تولیدی قند و شکر، محاسبه پساب تولیدی روغن کشی، محاسبه فاضلاب تولیدی روغن کشی، محاسبه پساب تولیدی لاستیک سازی، محاسبه فاضلاب تولیدی لاستیک سازی، محاسبه پساب تولیدی مجتمع فولاد، محاسبه فاضلاب تولیدی مجتمع فولاد، محاسبه پساب تولیدی شیرینی سازی، محاسبه فاضلاب تولیدی شیرینی سازی، محاسبه پساب تولیدی نساجی، محاسبه فاضلاب تولیدی نساجی، محاسبه پساب تولیدی کنسروسازی، محاسبه فاضلاب تولیدی کنسروسازی، محاسبه پساب تولیدی چرم سازی، محاسبه فاضلاب تولیدی چرم سازی، محاسبه پساب تولیدی نوشیدنی، محاسبه فاضلاب تولیدی نوشیدنی، محاسبه پساب تولیدی لبنیات، محاسبه فاضلاب تولیدی لبنیات، محاسبه پساب تولیدی صنایع شیمیایی، محاسبه فاضلاب تولیدی صنایع شیمیایی، محاسبه پساب تولیدی آرایشی بهداشتی، محاسبه فاضلاب تولیدی آرایشی بهداشتی

برای محاسبه هرچه دقیق تر و اطلاع از نحوه محاسبه دبی فاضلاب لطفا با متخصصین ما تماس حاصل فرمایید.

 
 
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :