فرآیند اوربال

10 / 10
از 2 کاربر

فرآیند اوربال یک نوع دیگر کانال اکسیداسیون بوده که متشکل از سری کانال های هم مرکز با ساختار یکسان است. فاضلاب وارد کانال بزرگ تر بیرونی شده و مایع مخلوط به طرف مرکز این ساختار جریان می یابد که حداقل از دو کانال دیگر پیش از ورود به زلال ساز داخلی یا جعبه تقسیم می گذرد. هوادهی توسط هواده های دیسکی که روی یک میله افقی نصب شده اند، انجام می شود. عمق کانال تا 3/4 می رسد. در گونه ای از فرآیند اوربال (Bionutre TM) فقط اولین کانال هوادهی می شود تا هم نیتریفیکاسیون و هم دنیتریفیکاسیون (شرایط انوکسیک) رخ دهد.

کانال های موجود در فرآیند اوربال بصورت سری بهره برداری می شوند و غلظت DO در کانال اول برابر صفر تا کمتر از mg/l 3/0، در کانال دوم mg/l 5/1-5/0 و در کانال سوم mg/l 3-2 است. کانال اول فاضلاب ورودی و لجن برگشتی را دریافت می کند و معمولا نیمی از کل حجم حوضچه را به خود اختصاص می دهد. حجم کانال های دوم و سوم به ترتیب یک سوم و سک ششم حجم کل حوضچه است. بازچرخش مایع مخلوط از حلقه داخلی به حلقه خارجی امکان دنیتریفیکاسیون نیترات حاصل از نیتریفیکاسیون در کانال های داخلی را فراهم می آورد. گونه های دیگر فرآیند شامل بهره برداری با و یا بدون جریان بازچرخش داخلی (فرآیند Bionutre TM) از کانال سوم به کانال اول است. برای انجام SNdN در ناحیه اول پیشنهاد شده است که میزان اکسیژن رسانی نصف مقدار برآورد شده در طراحی باشد.

شرکت باتاب صنعت اوژن (BSOCO) با تکیه بر متخصصین و مهندسین امر در ارائه خدمات مربوط به سیستم فرآیندی اوربال نظیر مشاوره، طراحی فرآیند، طراحی سازه، نقشه های PFD، P&ID، Site Plan، دفترچه محاسبات فرآیندی، دیتاشیت مربوط به واحدهای فرآیندی، فلسفه کنترل، محاسبات هیدرولیکی جریان مایع، پروفیل هیدرولیکی، پایپینگ لیست (Piping list)، اجرا و راه اندازی آن با آخرین تکنولوژی های روز دنیا و استانداردهای طراحی معتبر می تواند شما را در پیشبرد پروژه تان کمک نماید.

همچنین این شرکت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تصفیه خانه و کنترل ملاحظات فرآیندی جهت حفظ استانداردهای زیست محیطی و تامین تجهیزات لازم با قیمت مناسب (مهندسی خرید) و تعمیر تجهیزات مستهلک تصفیه خانه فعالیت می نماید.

لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک و با همکاران ما در شرکت تماس برقرار نمایید.

شرکت باتاب صنعت اوژن (BSOCO) همواره در مسیر حفظ حقوق مشتری گام برداشته و بزرگترین سرمایه خود را رضایت این عزیزان می داند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :