تصفیه آب

10 / 10
از 1 کاربر

تصفیه آب

آب خام به طور معمول از منابع سطحی به دست می آید، و به طور مستقیم برای مصارف آشامیدنی مناسب نیست. هدف از تصفیه آب، تامین آب آشامیدنی سالم و مناسب برای جوامع می باشد. سیستم های پیش ساخته تصفیه آب، شامل زلال سازی، فیلتراسیون و تصفیه شیمیایی است؛ که این پکیج، مواد جامد معلق، کدورت و آلودگی را از آب خام حذف کرده و آب تصفیه شده ای را براساس استانداردهای جهانی فراهم می کند. معیارهای طراحی و تجهیزات تصفیه آب به کدورت و آلودگی منبع بستگی دارد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :