فاضلاب بهداشتی

10 / 10
از 3 کاربر

فاضلاب (پساب)، گندآب نيز شناخته مي شود. که از مواد زائد خانگي، فضولات انساني و حيواني، پسآب هاي صنعتي، آب هاي سطحي و نشت آب هاي زيرزميني سرچشمه مي گيرد. اساساً فاضلاب، جرياني از آب است؛ که در اجتماعات مورد استفاده قرار گرفته است. 99.9 درصد از وزن آن را آب و 0.1 درصد باقيمانده شامل مواد معلق يا محلول در آب است. که اين مواد بطور گسترده اي بستگي به مصارف گوناگون آب و آلوده کردن آن دارد.

برچسب ها: پکیج فلزی فاضلاب، تصفیه، تصفیه فاضلاب انسانی، تصفیه فاضلاب با سپتیک تانک

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :