فاضلاب صنایع چرمسازی

10 / 10
از 1 کاربر

چرمسازی یا دباغی پوست، فرآیند فیزیکی و شیمیایی است که بر  اثر اعمال فیزیکی و به کمک مواد شیمیایی و یا گیاهی و طی عملیات خاص از حالت ابتدایی خود خارج شده و از پوست خام به پوست مقاوم که همان چرم می باشد تبدیل می گردد.

صنایع چرمسازی به واسطه مصرف زیاد آب در عملیات دباغی، همواره پساب فراوانی را در محیط رها می سازند که به نوبه خود باعث ایجاد آلودگی های بی شمار در منابع آب های سطحی و زیرزمینی، تغییر کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب و بهم خوردن نظم اکوسیستم آبی میگردد. فاضلاب دباغي حاوي حجم بالاي COD BOD،TDS، سولفید، آمونیاک، نیترات و فلزات سنگین سمي از جمله کروم، نمک های صنعتی و ضایعات پوست و موادآلی است که آسیب شدیدی  به محیط زیست وارد کرده و همچنین دارای مواد قلیایی قوی (آهک و ..)، بوي آزاردهنده و گازهایي است که حاصل فرآیند عمل آوري چرم هستند. فلزسنگین " کروم" در صنعت چرم سازی مهمترین ماده ای است که برای استحکام بخشیدن به چرم به کار می رود. انتشار این ماده در فاضلاب کارخانه، علاوه بر زیان های اقتصادی، به دلیل ماهیت سمی آن باعث ایجاد اختلال در فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب می گردد. در ایران هزینه تامین تصفیه خانه برای چرمشهرها زیاد است از این رو سیستم های تصفیه فاضلاب سنتی و ناکافی هستند به همین علت لازم است تا راهکار تازه ای برای تصفیه و کاهش آلودگی این صنایع اندیشید تا آلودگی های آن در محیط زیست کاهش یابد و سلامت انسان و همه موجودات تضمین شود.

مقادیر متوسط فاضلاب های ترکیبی صنایع دباغی

روش های تصفیه فاضلاب صنایع چرم سازی

به طورکلی عواملی که در انتخاب روش تصفیه مؤثر است عبارت اند از :

برای تصفیه پساب های صنعت چرم سازی معمولاً تلفیقی از روش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی استفاده میشود، برای مثال:

    فرایند اکسیداسیون: اکسیداسیون در حضور ذرات کربن و ترسیب FeSo4 , Ca(oH)2  (پلی الکترولیت ها)
    اکسیداسیون و تجزیه بیولوژیکی شامل ته نشینی
    ترکیب فرآیندهای فیزیکی ( شناورسازی ، ته نشینی)
    تجزیه بیولوژیکی هوازی و بی هوازی (تعداد زیاد ترکیبات مورد استفاده نشان دهنده قابلیت تجزیه بیولوژیکی پایین است لذا در بسیاری از موارد دفع ترجیح داده میشود.)

روش تصفیه الکتروشیمیایی

مزیت های انعقاد و شناورسازی الکتریکی بر سایر روش های تصفیه


مزایای انعقاد الکتروشیمیایی جهت تصفیه پساب صنایع چرم

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :