گندمکوب تهران

10 / 10
از 4 کاربر

پروژه یک: مشاوره، طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم پیش تصفیه فاضلاب صنعتی به روشCoiled Pipe Flocculator + DAF

پروژه دو : مشاوره، طراحی و ساخت طی فعالیت عمرانی حوضچه بی هوازی UAFBR به حجم 200 مترمکعب

سال عقد قرارداد و انجام پروژه : 1398   

دبی فاضلاب: 20 مترمکعب بر روز

آدرس: اتوبان قزوین به کرج بعد از هشتگرد (جزو صنایع مستقل)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :