گندمکوب تهران

10 / 10
از 1 کاربر

عنوان پروژه: مشاوره، طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم پیش تصفیه فاضلاب صنعتی به روشCoiled Pipe Flocculator + DAF

عنوان پروژه: مشاوره، طراحی و ساخت طی فعالیت عمرانی حوضچه بی هوازی UAFBR به حجم 200 مترمکعب

سال عقد قرارداد و انجام پروژه : 1398   

دبی فاضلاب: 20 مترمکعب بر روز

آدرس: اتوبان قزوین به کرج بعد از هشتگرد (جزو صنایع مستقل)

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :