شهرک صنعتی قوچان

10 / 10
از 1 کاربر

پروژه: مشاوره بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب به روش تلفیقی IFAS و MBBR

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی، شهرک صنعتی شماره 2 قوچان (آقای مهندس غلامی(

سال قرارداد: 1393

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :