آزمایشگاه آب و فاضلاب

10 / 10
از 2 کاربر

آزمایشگاه آب و فاضلاب شرکت باتاب صنعت اوژن مرتبط با مجموعه تحقیقاتی آب برتر؛ کلیه آزمایشات کیفی و هیدرولیکی آب و فاضلاب را انجام می دهد. این آزمایشگاه مجهز به پایلوت های تصفیه آب و پایلوت های تصفیه فاضلاب جهت آزمایشات تعیین فرآیند تصفیه هر نوع صنعتی می باشد که در نهایت بهترین نوع سیستم را از نظر فنی و اقتصادی ارائه می دهد. کلیه کارهای تحقیقاتی شرکت نیز در آزمایشگاه صورت می گیرد. 

مطالب و اطلاعات کامل تر بهمراه جزئیات از آزمایشگاه شرکت BSOCO متعاقبا در همین صفحه قرار داده خواهد شد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :